Medlemskommitté

Medlemskommittén är nybildad och kommer att utforma sin verksamhet under 2019.
 

Mål

  • att organisera och prova sig fram till en verksamhet som medlemmarna efterfrågar
Torbjörn Engström, ordförande

Sten Darle
 
Göte Berndtsson

Kontakta medlemskommittén