Information- och kommunikation

Mål

  • att med olika uttrycksformer, se till att Kils GK presenteras på ett sådant sätt att det på ett positivt sätt bidrar till klubbens utveckling
  • att kontinuerligt säkerställa att klubbens information är aktuell och saklig och presenteras på ett lättillgängligt sätt
  • att utgöra klubbens samordnande funktion, framför allt gällande externa informations- och kommunikationsfrågor
  • att i informations- och kommunikationsfrågor vara en servicefunktion för klubbchefen, styrelsen, kommittéerna, personal samt medlemmar
  • att hantera klubbens hemsida
  • att hantera klubbens Facebooksida

Kontakta oss