Kommittéer

Tills sin hjälp att utföra arbetet i klubben har styrelsen våra kommittéer och anställd personal. En stor och viktig del av arbetet sköts av kommittéerna som har olika ansvarsområden.

I menyn presenteras dess medlemmar, verksamheter samt säsongens aktiviteter.