Historik

Klubbens historik1983 - 2006

I början av 1980-talet fanns i Kil ett trettiotal personer som spelade golf och som var medlemmar i näraliggande klubbar. Ett intresse för ett inofficiellt "kilsmästerskap" växte fram och efter en sådan "mästerskapstävling" i Sunne 1983 bildades en arbetsgrupp med uppdraget att bilda en idrottsförening för golfspel samt att skaffa fram lämplig mark för banbygge. I arbetsgruppen ingick Olle Stridsberg, Lars Fernqvist, Stefan Jakobsson, Jörgen Angbo och Tage Nordkvist.

Klubbens historik.pdf (989 kB)