HÅLVÄRDAR

Hålvärdslag

Är du intresserad av att ingå i ett hålvärdslag?
Bra, då kan du anmäla dig till reception 0554-407 05 eller maila till reception@kilsgk.se
Allt arbete man gör för banan räknas in i städpanten (städdagar och hålvärdsarbete), man ska arbeta ca 20 timmar för att få tillbaka den.
Du som redan är med i ett lag behöver inte anmäla dig igen.
Ansvarig : Cermit Bäcklund

Hålvärdar

2020

1. Jan-Ove Eriksson, 070 684 58 95, jove.eriksson@gmail.com
2. Jan Andersson, 070 329 34 60, janne.kil@hotmail.com
3. Vakant
4. Håkan Brink, 070 378 20 41, khib@bredband.net
5. Tillfällig Greger Norlin, 0708 71 93 47 greger.norlin@live.se
6. Lennart Andersson, 070 341 77 16, lennnart.kj.andersson@telia.com
7. Bengt Lööv, 0554-134 55, bengt.l.loov@telia.com                  
8. Claes. G Svedberg, 073 923 66 71, svedberg.claes@telia.com
9. Vakant
10. Tommy Zetterqvist, 070 663 38 48, tommy.zetterqvist@comhem.se
11. Johnny Mattsson, 070 885 18 55,  jonny.mattsson@telia.com
12. Greger Norlin, 0708 71 943 47, greger.norlin@live.se
13. Leif Eriksson, 076 029 60 06, jeppeeriksson@hotmail.se
14. Torbjörn Nordquist, torbjorn.nordquist@carlstadvvs.se
15. Lars-Åke Fredriksson, 070 577 22 65, mb@pretak.se
16. Pelle Halth, 070 643 61 83, pelle.halth@gmail.com
17. Janne Persson, 070 521 25 80, janne.b.persson@bredband.net
18. Janne Persson, 070 521 25 80, janne.b.persson@bredband.net

Klubbhusområdet: Catrine Persson, 070 564 16 24, catrine.persson@fryksdalenssparbank.se

Kontakta oss