BANKOMMITTÉN

Personer nedan ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter kring vår bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.

 • Cermit Bäcklund 
 • Greger Norlin 
 • Ninni Berndtsson 
 • Tomas Mogren
 • Torbjörn Engström
 • Tommy Zetterkvist
 • Sören Grindvall

Arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt, för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av

 • Hålvärdsarbete
 • Tisdagsarbete
 • Banutvecklingsarbete

För att få tillbaka städpanten krävs att man ställer upp ca 20 timmar med arbete på banan!

Hålvärdar

Det finns fortfarande kvar hålvärdar för vissa hål, de kör på som tidigare.

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen. 


Kontakta bankommittén

Cermit  070-211 35 20

Tisdagsgänget!

Under vissa tisdagar utför vi arbeten på banan.
Vi träffas kl 9.00 och jobbar fram till ca 13.00. Kallelsen kommer då via noreply från klubben.

Alla som kan och vill vara med är Välkomna!


Övergripande uppgifter för bankommittén

 • utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.
 • vara a'jour med maskinparkens kondition och i anslutning till masterplan utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.
 • svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
 • följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.
 • tillsammans med banchefen genomföra städdagar.
 • föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.
 • löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.
 • till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.