BANKOMMITTÉN

Personer nedan ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter kring vår bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.

 • Cermit Bäcklund 
 • Greger Norlin 
 • Ninni Berndtsson 
 • Tomas Mogren

Arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av

 • Hålvärdsarbete
 • Bunkergänget
 • Banutvecklingsarbete

Alla dessa former räknas som hålvärdsarbete och din insats belönas med återbetalning av de 300- 600 kr som ingick i årsavgiften.

Bunkergänget

Bunkergänget är en variant av hålvärdslag men jobbar enbart med bunkrar, över hela banan.
Syftet är att höja standarden på banans bunkrar till samma nivå som övriga delar.
Är du intresserad av att ingå i bunkergänget?
Bra, då kan du anmäla i formulär nedan.

Kontakta bankommittén

Lars-Erik Sundström

073-825 32 57

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen. Till detta behöver vi ideella krafter till hjälp.
Kontakta Cermit Bäcklund 070-2113520 eller kansli om du kan vara med vid något tillfälle

Ansvarig : Cermit Bäcklund

Hålvärdslag

Är du intresserad av att ingå i ett hålvärdslag?
Bra, då kan du anmäla dig till Greger Norlin, tfn 0554-180 31 eller e-post: greger.norlin@live.se
Som medlem i ett hålvärdslag ställer du upp på minst tre arbetskvällar á 2,5 timme under säsongen.
Du som redan är med i ett lag behöver inte anmäla dig igen.
Hålvärdar
Ansvarig : Greger Norlin

Övergripande uppgifter

 • utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.
 • vara a'jour med maskinparkens kondition och i anslutning till masterplan utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.
 • svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
 • följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.
 • tillsammans med banchefen genomföra städdagar.
 • föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.
 • löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.
 • till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.