BANKOMMITTÉN

Personer nedan ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter kring vår bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.

 • Cermit Bäcklund 
 • Greger Norlin 
 • Ninni Berndtsson 
 • Tomas Mogren

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen. Till detta behöver vi ideella krafter till hjälp.
Ansvarig : Cermit Bäcklund

Arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av

 • Hålvärdsarbete
 • Bunkergänget
 • Banutvecklingsarbete

Alla dessa former räknas som hålvärdsarbete och din insats belönas med återbetalning av de 300- 600 kr som ingick i årsavgiften.

Kontakta bankommittén

Cermit  070-211 35 20

Hålvärdslag

Är du intresserad av att ingå i ett hålvärdslag?
Bra, då kan du anmäla dig till Greger Norlin, tfn 0554-180 31 eller e-post: greger.norlin@live.se
Som medlem i ett hålvärdslag ställer du upp på minst tre arbetskvällar á 2,5 timme under säsongen.
Du som redan är med i ett lag behöver inte anmäla dig igen.
Hålvärdar
Ansvarig : Greger Norlin

Övergripande uppgifter

 • utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.
 • vara a'jour med maskinparkens kondition och i anslutning till masterplan utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.
 • svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
 • följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.
 • tillsammans med banchefen genomföra städdagar.
 • föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.
 • löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.
 • till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.