Banstatus

Aktuell information om vår bana, 31 maj 2018

Vanligtvis kommer våren under en period av 3-4 veckor vilket ger tid för nödvändiga förberedelsearbeten innan banan öppnas. Som vi alla vet var det nästan ingen vår i nådens år 2018 utan vintern avlöstes närapå direkt av högsommar. Den nödvändiga förberedelsetiden blev därför extremt kort och de vinterskador som alltid finns på en bana har fått skötas parallellt med att banan är öppen.

De vinterskador som vi inte hade någon tid på oss att utföra är t ex luftning av gräsytorna, hjälpsådd, att få igång bevattningen mm. Tyvärr har det faktum vi beskriver ovan inneburit en del olägenheter för spelet men vi hoppas att alla förstår hur verkligheten ser ut.


När det gäller bevattningen upptäckte vi problem med spridare på fairway. För att åtgärda problemen är vi beroende av extern specialkompetens och eftersom sommaren kom plötsligt till alla golfbanor i landet har det tagit tid att få ta del av den specialkompetens som behövs. Vi arbetar kontinuerligt med att avhjälpa de fel som finns på bevattningssystemet; problemen på hål nr 6 och 7 är avhjälpta och just nu arbetar vi med att kunna få fairwaybevattningen att fungera på hål nr 14 och 15 men för att avhjälpa de största olägenheterna bevattnas fairway på hål 14 och 15 ”mekaniskt” varje morgon fram till kl 09.00.

Den automatiska bevattningen av banan startar dagligen kl 22.00 och är, enligt ett visst system, igång till 06.30 morgonen därpå. Under den tiden använder vi 500 kubikmeter vatten så man kan förstå att pumparna går för högtryck.
Banpersonalen

Hål 11 spelas som par 4 hål. Här är det provisoriska teen på vänster sida av banan.

Idag vertikalskär och dressar vi våra greener!

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/
Idag vertikalskär och dressar vi våra greener!

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/
Idag vertikalskär och dressar vi våra greener!

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/
Idag vertikalskär och dressar vi våra greener!

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/
Idag vertikalskär och dressar vi våra greener

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/
Idag vertikalskär och dressar vi våra greener

Läs mer: https://www.kilsgk.se/news/mandag-22-maj-1-2/

Drivingrange

Rangen är öppen.

Puttinggreen

Puttinggreenen är öppen.

Korthålsbana

Korthålsbanan är öppen.

Övningshål

Övningshålet är öppet.