Seniorkommitténs ordförande Jan "Kalle" Karlsson hälsar de 55 deltagarna välkomna till årets första seniortävling "Vårträffen"

Seniorkommitténs ordförande Jan "Kalle" Karlsson hälsar de 55 deltagarna välkomna till årets första seniortävling "Vårträffen"