Greenfeemedlemskap

  • Årsavgift 900,- (inget krav på obligation  eller städpant)
  • Greenfee på hemmabanan är alltid gällande greenfee minus 70,-
  • 20 % rabatt på reparationskostnader hos Autoexperten i Kil