Andraklubbsmedlemskap

Denna medlemsform ger medlemmar som betalar fullvärdigt medlemskap i annan Värmlänsk golfklubb möjligheten att ha Kils GK som sin andra hemmaklubb.

Gäller medlemmar i klubbar med en totalavgift (årsavgift , medlems/obligations-avgift, städavgift) på minst 5000,-.

  • Medlemskapet berättigar till obegränsat spel på Kils GK.
  • Årsavgift 1 500,- (inget krav på obligation eller städpant)