Årsavgift för 2017

 • Familj 9 700,- särskilda villkor
 • Platinamedlem 5 700,- städpant 600,-
 • Guldmedlem 4 700,- städpant 600,-
 • Silvermedlem 4 100,- städpant 600.-
 • Bronsmedlem 2 200,-
 • Seniorer +80 år 2 400,-
 • Utomlänsmedlem 3 000,-
 • Greenfeemedlemskap 900,-
 • Junior O- 12 år 500,-
 • Junior 13 - 18 år 1 000,-, från 15 år städpant 600,-
 • Junior 19 - 21 år 1 600,-, städpant 600,-
 • Passiv 300,-
 • Nybörjare junior 1 000,-
 • Nybörjare  senior 1 500,-
 • Andraklubbsmedlemskap 1 500,-
 • Befrielse från obligation 500,-
 • Obligation 8 000,-