Medlemskap

Klicka på länkarna för att se innehållet i respektive medlemskategori.

Årsavgifter

Familjemedlemskap

Greenfeemedlemskap

Bronsmedlem

 Guldmedlem 

Platinamedlem

 Silvermedlem 

Utomlänsmedle mskap

Andraklubbsmedlemskap

 

Övrigt

  • Från det år man fyller 24 krävs obligation alternativt en förhöjd årsavgift med 500:-.
  • Städavgift och hålvärdsavgift på totalt 600:- tas ut från det år man fyller 15. Dessa avgifter återbetalas när man arbetat ca 15 timmar på banan under säsongen.
  • Avgiften för vardagsmedlemmar på helger är motsvarande Värmlandsgreenfee.
  • Bagbricka för nya medlemmar finns att hämta på kansliet, från och med städhelgerna.
  • Medlemskortet skickas från Svenska Golfförbundet.