Bankommitté

Cermit Bäcklund,Mats Kvarnström, Jan-Åke Halth, Ninni Berndtsson, Rickard Nyström,  Tommy Eklöf.

Ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter  kring vår  bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.

Ideellt arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av

 • Hålvärdsarbete
 • Bunkergänget
 • Banutvecklingsarbete

Alla dessa former räknas som hålvärdsarbete och din insats belönas med återbetalning av de 300- 600 kr som ingick i årsavgiften.

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen.
Till detta behöver vi ideella krafter till hjälp.
Kontakta Cermit Bäcklund 070-2113520 eller kansli om du kan vara med vid något tillfälle

Ansvarig : Cermit Bäcklund

Hålvärdslag

Är du intresserad av att ingå i ett hålvärdslag?
Bra, då kan du anmäla dig till Janåke Halth, tfn 0554-12818 eller e-post: jan.halth@telia.com
Som medlem i ett hålvärdslag ställer du upp på minst tre arbetskvällar á 2,5 timme under säsongen.
Du som redan är med i ett lag behöver inte anmäla dig igen.
Hålvärdar
Ansvarig : Janåke Halth

Bunkergänget

Bunkergänget är en variant av hålvärdslag men jobbar enbart med bunkrar , över hela banan.
Syftet är att höja standarden på  banans bunkrar till samma nivå som övriga delar.
Är du intresserad av att ingå i bunkergänget?
Bra, då kan du anmäla dig till
Mats Kvarnström, tfn 076-1191337 eller e-post: Mats.kvarnstrom.ir@outlook.com 
De som redan är vidtalade behöver inte anmäla sig igen.
Ansvarig : Mats Kvarnström

Banarbete som gjorts på ideell basis under 2015  förutom hålvärdsjobb

 1. Greenbunker på hål 8 borttagen och sådd
 2. Området till vänster på hål 9, nytt dike har grävts och marken återställts
 3. Bunkern bakom kullen på hål 17 omvandlad till kulle
 4. På hål 12 dräneringsarbeten utförts i svackan före green
 5. Kulvert/dränering från hål 15 över hål 16 återställt
 6. Gropar i fairway på hål 3 fyllda
 7. Stubbar mellan hål 11 och 12 har tagits bort
 8. Bunkrar genomarbetade
 9. Dike och kulvert högersida infart förbättrade

Kontakta bankommitten